အလွမယ္မိုးစက္ဝိုင္အား အသေရဖ်က္မႈျဖင့္တရားစြဲရန္ တရား႐ုံးတြင္ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့

ေဒၚေဝေဝခိုင္ (ေခၚ) မိုးစက္ဝိုင္ အပါ ၂ ဦးကို ဩဂုတ္လ ၁၁ရက္ေန႔က သူ႔ရဲ႕ကုမၸဏီမွ ဝန္ထမ္းျဖစ္တဲ့ ေဒၚေမဟန္နီထြန္းမွ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၂ အရ ဦးတိုက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

“ဒီအမႈကေတာ့ အမႈအမွတ္ ရာဇဝတ္ႀကီးအမွတ္ ၁၀၅၉/ ၂၀၂၀ တရားလိုကေတာ့ ေဒၚေမဟန္နီထြန္း၊ စြပ္စြဲခံရသူကေတာ့ ေဒၚေဝေဝခိုင္ ေခၚ မိုးစက္ဝိုင္နဲ႔ ေနာက္တေယာက္က ေဒၚမ်ိဳးျမတ္သႏၲာ သူတို႔ ၂ ေယာက္ကို ေဒၚေမဟန္နီထြန္းက သူတို႔ေၾကာင့္ ဂုဏ္သိကၡာေတြ က်ပါတယ္။ နစ္နာရပါတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ဦးတိုက္ ေလွ်ာက္ထားတဲ့အမႈ ျဖစ္တယ္” လို႔ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး ျပန္ၾကားေရးအရာရွိ ဦးေစာထြန္းေအးက မီဒီယာမ်ားကို ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ဒီအမႈကိုေတာ့ ရဲစခန္းမွာ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၂ အရ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ အစီရင္ခံစာ တင္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဆိုပါ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားမႈကိုေတာ့ အသေရဖ်က္မႈ ေျမာက္၊ မေျမာက္အား အမႈစစ္ တရားသူႀကီးမွ ဆုံးျဖတ္ရမွာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာေတာ့ ရဲစခန္းကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ အစီရင္ခံစာ တင္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဩဂုတ္လ ၁၁ရက္ေန႔မွာေတာ့ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ တရားလိုျဖစ္သူ ေဒၚေမဟန္နီထြန္းက လာေရာက္ခဲ့ၿပီး မီဒီယာမ်ားရဲ႕ေမးျမန္းမႈကို ေျဖဆိုခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ အလွမယ္ မိုးစက္ဝိုင္အေနနဲ႔လည္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေနဆဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လာေရာက္ရန္ မလိုေသးေၾကာင္း သိရပါတယ္။

  • Mg Kaung

Leave a Reply

Your email address will not be published.